Вътрешни правила и друга нормативна база

Списък документи
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Назад