Заседания общински съвет

Заседание общински съвет Ботевград - 28 Март 2024г.
Заседание общински съвет Ботевград - 29 Февруари 2024г.