Решения на общинския съвет

Решения на ОбС от 2024г.
Решения на ОбС от 2023г.
Решения на ОбС от 2022г.
Решения на ОбС от 2021г.
Решения на ОбС от 2020г.
Решения на ОбС от 2019г.
Решения на ОбС от 2018г.
Решения на ОбС от 2017г.
Решения на ОбС от 2016г.
Решения на ОбС от 2015г.
Решения на ОбС от 2014г.
Решения на ОбС от 2013г.
Решения на ОбС от 2012г.
Решения на ОбС от 2011г.
Решения на ОбС от 2010г.
Решения на ОбС от 2009г.
Решения на ОбС от 2008г.
Решения на ОбС от 2007г.
Решения на ОбС от 2006г.
Решения на ОбС от 2005г.
Решения на ОбС от 2004г.