Ръководство

Начело на Общинския съвет - Ботевград стои председател, който свиква съвета на заседание и ръководи подготовката на заседанията на съвета, ръководи заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета пред външни лица и организации.

Общинските съветници са 29 на брой.

Председател на ОбС д-р Илин Наков Черняшки
роден: 30.06.1973г.  
Телефон: 0723/6-66-07; 0723/69-110
e-mail: obs@botevgrad.org

Заместник председатели на ОбС:

Борис Дренов

Дамян Маринов


Назад