Дневен ред - архив

Дневен ред за заседанията на ОбС - Ботевград

Списък документи
Дневен ред за извънредно заседание на 17.11.2015 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.02.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 31.03.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.04.2016г.
Дневен ред за редовно заседание на 26.05.2016г.
Дневен ред за извънредно заседание на 14.06.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.06.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.07.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.09.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 22.12.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 23.02.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.03.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.04.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 30.05.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 02.06.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 12.06.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.06.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 11.07.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.07.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.09.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 26.10.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.11.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 21.12.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.01.2018 година
Дневен ред за извънредно заседание на 30.01.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 22.02.2018 година
Дневен ред за извънредно заседание на 14.03.2018 година
Дневен ред редовно заседание 29.03.2018 г
Дневен ред редовно заседание 26.04.2018 г
Дневен ред за извънредно заседание на 10.05.2018 година
Дневен ред редовно заседание 31.05.2018 г
Дневен ред редовно заседание 28.06.2018 г
Дневен ред за извънредно заседание на 17.07.2018 година
Дневен ред редовно заседание 26.07.2018 г
Дневен ред за извънредно заседание на 27.08.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.09.2018г.
Дневен ред за редовно заседание на 25.10.2018г.
Дневен ред за редовно заседание на 31.01.2019г.
Дневен ред за редовно заседание на 28.02.2019г.
Дневен ред за извънредно заседание на 13.03.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.03.2019г.
Дневен ред за редовно заседание на 18.04.2019 г.
Дневен ред за извънредно заседание на 15.05.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.05.2019 г.
Дневен ред за извънредно заседание на 13.06.2018 г.
Дневен ред за редовно заседание на 27.06.2019 г.
Дневен ред за редовно заседание на 25.07.2019 г.
Дневен ред за редовно заседание на 19.09.2019 г.
Дневен ред 25.11.2019
Дневен ред за редовно заседание 30.01.20 г
Дневен ред за редовно заседание на 27.02.2020 година
Дневен ред 12.03.2020 г
Дневен ред за редовно заседание на 26.03.2020 година
Дневен ред за извънредно заседание на 13.04.2020 година
невен ред за редовно заседание на 30.04.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.05.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.06.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.07.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 24.09.2020 година
Дневен ред за извънредно заседание на 13.10.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.10.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 26.11.2020 година
Дневен ред за извънредно заседание на 30.12.2020 година
Дневен ред за извънредно заседание на 28.01.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.02.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.03.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.04.2021 г.
Дневен ред за редовно заседание на 27.05.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 24.06.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.07.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.09.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.10.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.11.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 22.12.2021 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.01.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 24.02.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 24.02.2022 година
Дневен ред за извънредно заседание на 17.03.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 31.03.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.04.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.06.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.09.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.10.2022 година
Дневен ред за извънредно заседание на 10.11.2022 г.
Дневен ред за редовно заседание на 24.11.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 22.12.2022 година
Дневен ред за редовно заседание на 26.01.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 23.02.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.03.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.04.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 11.05.2023 г.
Дневен ред за редовно заседание на 25.05.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 15.06.2023 г.
Дневен ред за редовно заседание на 27.07.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 23.08.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 05.09.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 21.09.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 20.11.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.11.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 14.12.2023 година
Дневен ред за редовно заседание на 21.12.2023 година
Дневен ред за извънредно заседание на 18.01.2024 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.01.2024 година

Назад