Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Технически сътрудник „Контрольор автомобилен транспорт“

Община Ботевград обявява свободно работно място по ПМС №66 на минимална работна заплата на трудов договор за длъжността Технически сътрудник „Контрольор автомобилен транспорт“.                                            Кандидатите за длъжността с...

04 Юли 2022   Прочети ...


Заповед за прекратяване на туристическа дейност – Ресторант „Кухня“

28 Юни 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.06.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Касиер, счетоводство гр.Ботевград Висше/ Професионален колеж/Средно 2 Охранител гр.Ботевград Средно 3 Мениджър екип гр.Ботевград Средно, умения за работа с компютър 4 Кредитен специалист, банка гр.Боте...

24 Юни 2022   Прочети ...


Заповед ОХ - 571/14.06.2022 г. относно обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ "Васил Левски"

14 Юни 2022   Прочети ...


имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с            Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска соб...

13 Юни 2022   Прочети ...


В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

I. На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви съобщавамe, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград /обява...

10 Юни 2022   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

06 Юни 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.06.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Охранител гр.Ботевград Средно 2 Касиер, счетоводство гр.Ботевград Професионален колеж/Средно 3 Касиер гр.Ботевград Средно 4 Помощник-готвач гр.Ботевград Основно 5 Носач-товарач, стоки гр.Ботевград Сред...

03 Юни 2022   Прочети ...


Преустройство в микропредприятие за производство на пиво

03 Юни 2022   Прочети ...


Обявление  за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обект: „Вело алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(ч

ОБЯВЛЕНИЕ         На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост , СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в терен за изгражд...

01 Юни 2022   Прочети ...