Обяви

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

23 Септември 2021   Прочети ...


Уведомление за намерението на община Ботевград да именува улица в с.Врачеш, община Ботевград

21 Септември 2021   Прочети ...


Нови заповеди за комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

16 Септември 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

16 Септември 2021   Прочети ...


ОТ ДБТ- БОТЕВГРАД СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград уведомява своите клиенти, регистрирани като безработни лица, заявили участие в кампанията по Преброяване на населението - 2021г. и одобрени, че следва да декларират в срок до 7 работни дни в Бюрото по труда за ...

16 Септември 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.09.2021г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия гр.Ботевград Висше 3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) с.Трудо...

10 Септември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци"

09 Септември 2021   Прочети ...


Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 10.09.2021 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изп...

01 Септември 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

01 Септември 2021   Прочети ...


Анкета във връзка с изработване на План за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021...

01 Септември 2021   Прочети ...