Обяви

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

17 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с  Решение №64/25.03.2021 г. на Общин...

15 Юни 2021   Прочети ...


Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно проект за ПУП-ПП за изграждането на обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня

С настоящето, в изпълнение на процедурата по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Ботевград обявява, че в държавен вестник е публикувано съобщение със следното съдържание:     Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с вх. № ПУП-6...

15 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 4 броя тръбни кладенци в границите на отредените поземлени имоти от водоснабдителна група "Краище -

09 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 6 броя тръбни кладенци в границите на водоснабдителни групи "Краище - 3" и "Краище - 1&quo

09 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 4 броя тръбни кладенцив границите на водоснабдителна група "Тръстеник" - гр. Ботевград за водов

09 Юни 2021   Прочети ...


ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл.   

08 Юни 2021   Прочети ...


ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/хигиенист“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл. 

08 Юни 2021   Прочети ...


ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл. 

08 Юни 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

  ОБЯВЛЕНИЕ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект ...

07 Юни 2021   Прочети ...