Обяви

Съобщение от Бюрото по труда

27 Март 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

25 Март 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изр. второ, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и органи...

24 Март 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 20.03.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 20.03.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше2 Работник, товаро-разтоварна дейност гр.Ботевград Средно3 Зареждач, промишлено ...

23 Март 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България

Уважаеми колеги, От 15.03.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустановява планираните дейности по електроразпределителната мрежа на обслужваната от дружеството територия в Западна България, които изискват прекъсване на електрозахранването. К...

20 Март 2020   Прочети ...


Заповед за забрана на провеждането на Експертен съвет по устройство на територията

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във вр. с Решение за обявяване на извънредно положение на Народното събрание на Република България от 13...

19 Март 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода_16-20.03.2020

13 Март 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.03.2020г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование1 Работник, товаро-разтоварна дейност гр.Ботевград Средно2 Зареждач, промишлено производство (ръчно) гр.Ботевград Средно3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно4 Машинен оператор, опаковане/увив...

13 Март 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

10 Март 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

           Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:            Раздел V. Описание на имотите, в които ...

10 Март 2020   Прочети ...