Обяви

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-57/4/22.01.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

25 Януари 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 25-29.01.2021

  Уважаеми клиенти,      ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмя...

25 Януари 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.01.2021г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.01.2021г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Старши експерт гр.Ботевград Висше 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Обслужващ, бензиностанция/газостанция гр.Ботевгра...

25 Януари 2021   Прочети ...


Справка за постъпили предложения и възражения, относно намерението на община Ботевград да именува улици във вилна зона „Чеканица, гр.Ботевград

С П Р А В К А ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И ВЪЗРАЖЕНИЯ       Относно: Намерението на община Ботевград да именува улици във вилна зона „Чеканица“, гр.Ботевград      На основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК и с оглед на Уведомлението до заинтересованите ...

22 Януари 2021   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр.София.

22 Януари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

     Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:       Раздел V. Описание на имотите, в които общината има...

21 Януари 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 18-22.01.2021

Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на...

19 Януари 2021   Прочети ...


Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, относно предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ

19 Януари 2021   Прочети ...


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно намерение, относно „Изграждане на цех за твърдофазна ферментация и монтиране на вакуум барабанен филтър“ в поземлен имот

19 Януари 2021   Прочети ...


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година

  ПОКАНА  На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси  Кметът на Община Ботевград организира     Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година     Обсъждането ще се проведе на 19.01.2021 година /вторник/ от ...

11 Януари 2021   Прочети ...