Обяви

Информация за предстоящи годишни технически прегледи

21 Юни 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“

Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“ Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ Ми...

18 Юни 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

17 Юни 2024г.   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД       На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 о...

11 Юни 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва:            1.  Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботев...

11 Юни 2024г.   Прочети ...


СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 17.06. – 21.06.2024 г.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА Туберкулозата е лечима и предотвратима, но въпреки това остава един от основните проблеми на общественото здраве.  В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Бъ...

06 Юни 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист  „Контролен център за видеонаблюдение” към Отдел  „ Контрол по сигурността и обществен ред”   Изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контролен цент...

06 Юни 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред”

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“   Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на об...

06 Юни 2024г.   Прочети ...


Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места

ОБЯВЛЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ГР. БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА   Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудови договори.  Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за п...

05 Юни 2024г.   Прочети ...


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2024 ГОДИНА

05 Юни 2024г.   Прочети ...