Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва:  1.  Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има г...

17 Април 2024г.   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БОТЕВГРАД КЪМ 12.04.2024г.

12 Април 2024г.   Прочети ...


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“.  I. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:  1. Образовани...

09 Април 2024г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ   На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс...

08 Април 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници-Национална гвардейска част

04 Април 2024г.   Прочети ...


Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места

ОБЯВЛЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ГР. БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА   Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудови договори.  Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за п...

01 Април 2024г.   Прочети ...


Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА   Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата обява се публикува в изпълнение ...

01 Април 2024г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП на "ДЖАМБО СВ" ООД, с. Гурково

29 Март 2024г.   Прочети ...


Предложение за изменение на Правилник за организация и дейност на ОбС ,неговите комисии и взаимодействието му с ОА

С П Р А В К А ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 5 от Зак...

25 Март 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград предлага за продажба атрактивни имоти в гр.Ботевград

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА СЛЕДНИТЕ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД  1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.699, целият с площ от 991.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, ...

19 Март 2024г.   Прочети ...