Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БОТЕВГРАД КЪМ 19.07.2024г.

22 Юли 2024г.   Прочети ...


Заповед №ОА-333/17.07.2024 г. на кмета на община Ботевград за определяне на комисия по чл.99б, ал.1 от ЗГР

18 Юли 2024г.   Прочети ...


УДЪЛЖАВА СЕ ПРОЕКТЪТ „ГРИЖА В ДОМА“ ДО 04.01.2025 Г.

На 15.07.2024 г. кметът на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов, подписа допълнително споразумение към договор №BG05SFPR002-2.001-0157  - „Грижа в дома в Община Ботевград“ с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмез...

18 Юли 2024г.   Прочети ...


Уведомление за ИП за "Аварийно-възстановителни работи, укрепване и възстановяване на р. Чешковица

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на река Чешковица в регулационните граници на с. Врачеш, община Ботевград, област Софийска“

16 Юли 2024г.   Прочети ...


Процедура по подбор на съдебни заседатели от община – Ботевград за наказателни дела, които ще се разглеждат в БОТЕВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  ОБЯВЯВА, че на основание разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №7 от 28.09.2017 година за съдебните заседатели, започва процедура по подбор на съдебни заседатели от община – Ботевград за наказателни дела, ...

11 Юли 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс на 25.09.2024 г. и 26.09.2024 г. във в.ф. 54 800 – НГЧ, гр. София

09 Юли 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва:            1. Раздел III. буква А. „Имоти и съоръжения, които ...

09 Юли 2024г.   Прочети ...


Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места

ОБЯВЛЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ГР. БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА   Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудови договори. Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за по...

08 Юли 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“   Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на о...

02 Юли 2024г.   Прочети ...


Oбявление съдебни заседатели

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  ОБЯВЯВА, че на основание разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №7 от 28.09.2017 година за съдебните заседатели, започва процедура по подбор на съдебни заседатели от община – Ботевград за наказателни дела, ...

28 Юни 2024г.   Прочети ...