Обяви

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 02.06.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграц...

02 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.06.2023г.

02 Юни 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ             Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следн...

01 Юни 2023   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНД...

01 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.05.2023г.

26 Май 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

25 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград и с. Литаков

23 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“   Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на о...

22 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: Средно. 2. Минимален професионален опит за ...

22 Май 2023   Прочети ...


Световен ден за борба с хипертонията - 17 май 2023 г.

Световният ден за борба с хипертонията се отбелязва всяка година на 17 май.  Целта на неговото честване е повишаване информираността на населението за хипертонията /високото кръвно налягане/ – ролята на превенцията, усложненията, ранната диагности...

17 Май 2023   Прочети ...