Етажна собственост

Процедура за подпомагане сдружения на собственици

  Община Ботевград публикува "Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на сградата по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и ...

Виж ...


Кандидатстване за енергийна ефективност 2023 г.

Общинска администрация  - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ с пълния набор от съпътстващи документи до 12.05.2023 г. включително....

Виж ...


Кандидатстване за енергийна ефективност 2024 г. - Етап II на НПВУ

Общинска администрация - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с пълния набор от съпътстващи документи до 19.02.2024 г. включително. При...

Виж ...
Нормативни документи

  ЗАКОН за управление на етажната собственост   Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г...

Виж ...
Информация за програмата за саниране - 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ 2016 г.   Уважаеми граждани на община Ботевград, уведомяваме Ви, че продължава кампанията за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), във връзка с което община Ботевг...

Виж ...Назад