Етажна собственостНормативни документи

  ЗАКОН за управление на етажната собственост   Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г...

Виж ...
Информация за програмата за саниране

СЪОБЩЕНИЕ 2016 г.   Уважаеми граждани на община Ботевград, уведомяваме Ви, че продължава кампанията за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), във връзка с което община Ботевг...

Виж ...Назад