COVID-19

Открива се дарителска сметка за борба срещу COVID-19

Община Ботевград откри дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на МБАЛ Ботевград и социалните заведения на територията на общината в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Дарените средства ще се използват...

26 Март 2020   Прочети ...


Информационни и разяснителни материали за COVID – 19

       Министерство на вътрешните работи промени декларацията за преминаване през КПП в областните градове. Актуализираният вариант може да видите в прикачения файл. ***   Важни телефони за граждани и организации относно COVID-19 Граждани и орган...

20 Март 2020   Прочети ...


Инструкция и протоколи на Общинския кризисен щаб

20 Март 2020   Прочети ...


Заповеди на кмета на община Ботевград във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19

Заповед №ОА-343/27.03.2020 г. на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов относно удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12-ти април 2020 г. – вижте в прикачения файл.  

20 Март 2020   Прочети ...


Важни заповеди на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, указваща задължително носене на защитни маски на открити и закрити публични места – вижте в прикачения файл. *** Заповед №РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здр...

20 Март 2020   Прочети ...