Административни услуги

Териториално и селищно устройство

Списък на административните услуги, срокове за изпълнение и такси.  => Преглед Всички услуги от списъка могат да се предоставят и като електронни. => Преглед  Начини на плащане: - По банков път. - По касов път на гише ЦИОГ....

Виж ...


Гражданска регистрация и административно обслужване

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...


Икономически дейности и общинска собственост

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...


Местни данъци и такси

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси“  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград. Начин на плащане: ...

Виж ...


Селско стопанство и екология

Начини на плащане: По банков път.По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...Назад