Административни услуги

Териториално и селищно устройство

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...


Гражданска регистрация и административно обслужване

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...


Икономически дейности и общинска собственост

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...


Местни данъци и такси

Начини на плащане: По банков път. По касов път на гише МДТ и ЦИОГ - в брой и с картови разплащания чрез POS терминал. Чрез EasyPay.

Виж ...


Селско стопанство и екология

Начини на плащане: По банков път.По касов път на гише ЦИОГ.

Виж ...Назад