Декларации за липса на конфликт на интереси

Списък документи
Декларации по чл.12,т.1 от ЗПУКИ-ОбС,кметове
Декларации по чл.12,т.2 и т.3 от ЗПУКИ-ОбС,кметове
Декларации - чл. 12, т.1 от ЗПУКИ и чл. 107(а) от КТ - Служители в Общинска Администрация
Декларации - чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ - Служители в Общинска Администрация

Назад