Кметове и кметски наместници

с.Трудовец, общ.Ботевград

Кмет на кметство Трудовец – Еленко Николов Иванов, роден на 13.12.1985 г. 

Телефон: 0886433783, 07135/30-30

е-mail: kmetstvo_trudovec@botevgrad.org 

 

с.Врачеш, общ.Ботевград

Кмет на кметство Врачеш – Драгомир Гечев Григоровски, роден на 16.08.1974 г. 

Телефон: 0878271188, 07134/22-11

е-mail: kmetstvo_vrachesh@botevgrad.org 

 

с.Скравена, общ.Ботевград

Кмет на кметство Скравена – Гергана Василева Минкова, родена на 15.12.1987 г. 

Телефон: 0888006609, 07137/20-64

е-mail: kmetstvo_skravena@botevgrad.org 

 

 с.Новачене, общ.Ботевград

Кмет на кметство Новачене – Катя Ценкова Петрова, родена на 09.08.1982 г. 

Телефон: 0899516160, 07136/22-21, 07136/22-26

е-mail: kmetstvo_novachene@botevgrad.org 

 

с.Литаково, общ.Ботевград

Кмет на кметство Литаково – Пешо Младенов Петков, роден на 30.04.1964 г. 

Телефон: 0898712778, 07138/20-40, 07138/23-20

е-mail: kmetstvo_litakovo@botevgrad.org 

 

с.Гурково, общ.Ботевград

Кмет на кметство Гурково – Генка Симеонова Йотова, родена на 15.12.1964 г. 

Телефон: 0888006610, 07136/24-65 

е-mail: gurkovo@botevgrad.org 

 

с.Радотина, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Радотина – Йовка Василева Милева, родена на 11.08.1960 г. 

Телефон: 0888621603, 07132/22-24 

е-mail: radotina@botevgrad.org 

 

с.Рашково, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Рашково – Радка Петрова Николова, родена на 27.02.1977 г. 

Телефон: 0888006602, 071306/320 

е-mail: rashkovo@botevgrad.org 

 

с.Боженица, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Боженица – Петър Димитров Столев, роден на 01.11.1956 г. 

Телефон: 0888006612, 071302/220 

е-mail: bojenitsa@botevgrad.org 

 

с.Краево, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Краево – Красимира Георгиева Димитрова, родена на 08.03.1958 г. 

Телефон: 0888006613, 07132/23-19 

е-mail: kraevo@botevgrad.org 

 

с.Липница, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Липница – Иван Симеонов Джартов, роден на 07.02.1956 г.  

Телефон: 0888006603, 07139/94-26  

е-mail: lipnitsa@botevgrad.org 

 

с.Елов дол, общ.Ботевград

Кметски наместник на с.Елов дол – Николай Тодоров Николов, роден на 09.09.1956 г.  

Телефон: 0888006607, 071304/274  

е-mail: elovdol@botevgrad.org 


Назад