Заместник кметове

Борис Богданов Борисов - Зам. кмет по: Финанси, бюджет и икономика
роден на 28.03.1979г.
тел.: 0723/66 603,0723/69 104
e-mail: bborisov@botevgrad.org


инж. Цветелин Николов Цветков - 
Зам. кмет по: Благоустрояване, строителство, транспорт, обществен ред и сигурност

роден на 17.06.1970г.
тел.: 0723 / 60 154, 0723 / 69 106
e-mail: ts.tsvetkov@botevgrad.org


Румен Велев Христов - Зам. кмет по: Eвропроекти и обществени поръчки
роден на 20.06.1961г.
тел.: 0723 / 66 974, 0723 / 69 132
e-mail: r.hristov@botevgrad.org


Назад