Общински фирми

"БАЛКАНГАЗ - 2000" АД БОТЕВГРАД

"Балкангаз 2000"АД е акционерно дружество с тринадесет годишна история в изграждане и управление на енергийната инфраструктура в региона. Дружеството е създадено през 2000 година с участието на Община Ботевград и " Булгаргаз " ЕАД, с подкрепата на...

Виж ...


"ВиК- Бебреш" ЕООД Ботевград

“В и К - Бебреш” ЕООД - гр.Ботевград е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост, създадено с решение №4/17.07.2000г. и регистрирано в Софийски окръжен съд по ф.д. № 134/1989г.“В и К-Бебреш” ЕООД е с предмет на де...

Виж ...


ОП "Обредни дейности" Ботевград

Общинско предприятие „Обредни дейности” е самостоятелно специализирано звено на общината, създадено по Закона за общинската собственост с Решение №76 от 31.03.2005 година на Общински съвет гр. Ботевград.Като специализирано звено на общ...

Виж ...Назад