Други документи

Списък документи
Декларация по чл.11, ал.3, т.3 от Правилника
Заявление по чл.11, т.3 от Правилника
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.4, буква Д от Правилника
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.11, ал.3, т.2 от Правилника
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.11, ал.3, т.3 от Правилника
ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на изследвания и процедури при репродуктивни проблеми
ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на изследвания и процедури при репродуктивни проблеми 30.09.2021 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.11, ал.3 от Правилника
ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.16, ал.1 от Правилника
Декларация по чл.4, ал.1, буква Д от Правилника
Декларация по чл.11, ал.3, т.2 от Правилника
Общинска програма за деца с дарби 2021

Назад