Комисии

Постоянна комисия по местно самоуправление и законност /ПКМСЗ/:
Председател: Цанка Маркова
Секретар : Димитър Романов
Членове:  Ваня Иванова, Тихомир Найденов, Георги Донков;
 
Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/:
Председател: Тихомир Маринов
Секретар: Николай Велков
Членове: Ваня Иванова, Лили Димитрова и Петър Петров;
 
Постоянна комисия по стопанска политика  и инвестиции /ПКСПИ/:
Председател: Цветан Миньовски
Секретар:  Борис Дренов
Членове: Иван Джундров, Тихомир Маринов , Николай Велков;
 
Постоянна комисия по териториално развитие и екология /ПКТРЕ/:
Председател: Тихомир Найденов
Секретар: Христин Савов
Членове: Веселка Златева, Димитър Романов и Кирил Руневски;
 
Постоянна комисия по социална политика и здравеопазване /ПКСПЗ/:
Председател: Елица Петрова  
Секретар: Христо Железарски
Членове:  Веселка Златева, Цветелина Владимирова, Петър Анастасов.
 
Постоянна комисия по образование и наука, култура и духовни дейности /ПКОНКДД/:
Председател: Филип Зуберски
 Секретар: Георги Иванов
Членове: Цанка Маркова, Петя Кочкова, Момчил Узунов.
 
Постоянна комисия  за работа с децата и младежта, спорта и туризма /ПКРДМСТ/:
Председател: Сашко Везенков
Секретар: Филип Зуберски
Членове:  Иван Редовски, Дамян Маринов , Момчил Узунов
 
Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси  /ПКУКИ/:
Председател: Тихомир Найденов
Секретар: Христин Савов
Членове:  Иван Редовски
 
Постоянна комисия по обществен ред и сигурност /ПКОРС/:
Председател: Дамян Маринов
Секретар: Цветан Миньовски
Членове: Васил Василев, Борис Дренов и Николай Нанов.


Назад