Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД

 

пл.“Освобождение“ №13

от понеделник до петък

от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч. 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

пл.“Освобождение“ №13

от понеделник до петък

от 08:30 ч. до 17:30 ч. 

 

Във връзка с предприетите мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в община Ботевград временно е преустановено непрекъснатото работно време в Центъра за административно обслужване на граждани. 

До отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната работното време на ЦАО е:

 

от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч. 

 

ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО КЪМ АГКК – СОФИЯ

пл.“Освобождение“ №13

вторник и сряда 

от 08:30 ч. до 12:00 ч.; от 13:30 ч. до 17:00 ч.; 

 

ПРИЕМНА НА ОТДЕЛ ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /ПАРТЕР/ 

 

пл.“Освобождение“ №13

от понеделник до петък

от 08:30 ч. до 12:30 ч.  


Назад