Приемни дни

Телефони за предварително записване на среща с
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД
0723 / 66 607; 0884 927 437

ГРАФИК
ПРИЕМНИ ДНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД  

  

 

 

Ден от седмицата

Приемен час

Тел. за записване

КМЕТ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПЕТЪК

14:00 – 17:00

0723 / 66 - 636 

ЗАМ. – КМЕТОВЕ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

СРЯДА

14:00 – 17:00

0723 / 66 - 636

СЕКРЕТАР НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОНЕДЕЛНИК

14:00 – 17:00

0723 / 66 - 636

ГЛ. АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

СРЯДА

13:30 – 17:30

0723 / 66 - 636

НАЧАЛНИК ТСУ ПРИ

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

СРЯДА

13:30 – 17:30

0723 / 66 - 636

ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО

КЪМ АГКК - СОФИЯ

ВТОРНИК

СРЯДА

08:30 – 12:00; 13:30 – 17:00

08:30 – 12:00; 13:30 – 17:00

 без  предварително

записване по телефон

ЕКОЛОГ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ПЕТЪК

13:30 – 14:45

Приемна (партер) 

ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

стая 14 и стая 15

ОТ ПОНЕДЕЛНИК

ДО ПЕТЪК

08:30 – 12:30

Приемна (партер) 

 

 

 

 

 

 

 


Назад