Приемни дни

 

Телефони за предварително записване на среща с

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД

 

0723/ 66 607; 0884 927 437

 

 

 

ГРАФИК

 

ПРИЕМНИ ДНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД

 

 

Ден от седмицата

Приемен час

Тел. за записване

КМЕТ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПЕТЪК

14:00 – 17:00

0723 / 66-636

ЗАМ.-КМЕТОВЕ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

СРЯДА

14:00 – 17:00

0723 / 66-636

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОНЕДЕЛНИК

14:00 – 17:00

0723 / 66-636

ГЛ. АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОНЕДЕЛНИК

И СРЯДА

14:00 – 17:00

0723 / 69-124

ТСУ ПРИ

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ВТОРНИК И СРЯДА

ПЕТЪК

14:00 – 17:00

  9:30 – 12:30

* без предварително записване по телефон

ИЗНЕСЕНО РАБОТНО

МЯСТО

КЪМ АГКК- СОФИЯ

ВТОРНИК

 СРЯДА

13:30 – 17:30

  8:30 – 12:30

* без предварително записване по телефон

 

 

 

 

 


Назад