Здравеопазване

Здравеопазване

През 1877г. след пристигане на руските войски и щаба на ген. Гурко в Орхание, в града бил настанен руски лазарет, който обслужвал и местното население. През 1881г е назначен и първия фелдшер отговарящ за района-Драган Данов. През 1885г. в града е организирана военна болница, с управител д-р Филипович. С Решение на Висшия медицински съвет при Министерство на вътрешните дела в началото на 1891г. се предвижда в Орхание да бъде открита болница. Нейното функциониране започва на 13 март 1892г. и се помещава в дома на Петко Николов.

По настояване на д-р Т. Петров през 1905г. започва строеж на нова болница. Завършена е и открита в края на 1906г. Първият общински лекар е д-р Н.Вълков, а след него д-р Спиро Лазаров.

През месец декември.1940г. е открит Противотуберкулозен диспансер с лекар д-р Марин Кочев, а през 1945г-поликлиника.

С постановление на Министерството на народното здраве през 1953г. болницата и поликлиниката се обединяват с главен лекар Илия Маринов. Въвежда се участъково обслужване на населението.

През февруари 1959г. се прави първа копка за построяване на новата болница, която е открита на 3.9.1961г. от Тодор Живков-първи секретар на ЦК на БКП и председател на Министерски съвет на НРБ. Ръководи я д-р Димитър Василев от 1955до 1974г. Функционират вътрешно(ръководено от д-р Илия Маринов), хирургическо(д-р Константин Василев), акушеро-гинекологическо(Лазар Цолов), неврологично(д-р Лазар Тошев), детско(д-р Иван Цветков), здравно(инфекциозно) и гръдно(д-р Стефан Йотов) отделения.

През останалите години до днес едни от ръководителите на болницата са д-р Цветан Геров, д-р Маргарита Стоева, д-р Филип Филев, а от 2016г. - д-р Красимир Кушев.


"МБАЛ - Ботевград" ЕООД разполага с 150 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила    разрешение :Вътрешни болести, Кардиология, Нефрология, Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична алергология, Пневмология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Анестезиология и интензивно лечение, Неврология, Офталмология, Оториноларингология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Обща и клинична патология.
В структурата на болницата е разкрито Отделение по хемодиализа.

Управител: д-р Красимир Кушев

Адрес: гр. Ботевград, ул. "Божко Божилов" 1
Телефон: 0723/69 415;
e-mail: hosp_bot@abv.bg


Назад