ОбразованиеМеждународно висше бизнес училище

Основано през 1991 г., Международно висше бизнес училище е независимо, политически необвързано, частно висше училище. Обучението на студентите в МВБУ се осъществява в степените „БАКАЛАВЪР”,„МАГИСТЪР” и „ДОКТОР&rdquo...

Виж ...


Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София

Колежът е основан с ПМС № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет - София.    Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълн...

Виж ...


ДГ "Саранск"

Разполага с четири просторни занимални - всяка със собствен облик и тематичен интериор, четири спални помещения, столова, физкултурен салон, разливно помещение, медицински кабинет, кабинети директор и домакин, пералня.Всяка занималня и спалня има ...

Виж ...


ДГ "Иглика"

Детското заведение започна своята дейност в началото на месец декември 2007 година.Мисията на ДГ ”Иглика” - Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение,  индивидуален подход и стимулиране р...

Виж ...


ДГ "Кокиче"

ДГ „Кокиче” е построено от Община Ботевград и открито на 1-ви декември 2005 година.Детското заведение има уникална архитектура и разположение. Сградата отговаря на всички нормативни изисквания за отглеждане и възпитание на деца в ...

Виж ...


ДГ "Звънче"

През далечната 1983 г. на първи септември започват работа първите осем учителки и десет души помощен персонал в новата детска градина №5.На 12.10.1983 г. детски гласчета събуждат утрото на Ботевград.За първи път 120 деца, разпределени в четири гру...

Виж ...


ДГ "Синчец"

ДГ №4 е открита на 12 септември 1973 година в приспособени помещения в сградата на старата болница.През 1974 година е преместена в къща и към нея са прикрепени още два филиала намиращи се в блокови жилища с обща кухня.На 01 март 1978 година е откр...

Виж ...


ДГ "Слънце"

Детска градина "Слънце" е открита на 06 юни 1986 година.Занималните и спалните са светли и оборудвани с кътове за децата. Създадени са всички условия за възпитаването и обучението на децата. Дворът е обширен, с обособени детски площадки за игри и ...

Виж ...


ДГ "Славейче"

Сградата на ЦДГ „Славейче” е построена през 1970год. за шест групи, четири от тях за деца от яслена възраст и две групи за деца от 3до 7 години, които са били филиал към ЦДГ №1.През 1995г. в детската градина има осем целодневни групи з...

Виж ...


ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Ботевградската гимназия е училище  с дългогодишна история и традиции, което е сред най - елитните в общината.Тя е дала не само на града, но и на страната, изключително много забележителни личности - лекари, учители, политици, специалисти в ра...

Виж ...


ОУ "В. Левски"

ОУ “ Васил Левки “ Ботевград върви към своя 100-годишен юбилей през 2012год.През 1912год. се обособява като самостоятелно начално училище за целия град.Амбициозен колектив от 10 учители стартира със стремеж за издигане на учебно-възпит...

Виж ...


ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

С разрастването на града ни се появявя и новият жилищен комплекс ,,Васил Левски“. Комплексът е отдалечен от съществуващите две основни училища в града и родителите на по-малките деца изпитват затруднения за ползване на учебните заведения, ос...

Виж ...


ОУ "Никола Йонков Вапцаров"

През 1826 година в малка къщурка - зимник при параклиса “Св. Георги” в с. Самунджиево се създава килийно училище. През 1836 г. по решение на местните първенци училището било преместено в хана на Йото Романеца, в по-широко помещение. В ...

Виж ...


ПГТМ "Христо Ботев"

Открита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструира...

Виж ...


ТПГ "Стамен Панчев"

15.09.1958 със заповед 1-3996 на МНП от 28.07.1958г. и с разпореждане на МС 1146 в Ботевград е открито Промишлено училище по автокаросерийство с директор Симеон Симеонов.1959/1960 учебна година е увеличен броят на специалностите и паралелките – шл...

Виж ...

Назад