Решения на ОбС от 2016г.

Решение 1 до 23 от 01.2016г
Решение от 24 до 49 от 02.2016г.
Решение от 50 до 77 от 03.2016г.
Решение от 78 до 114 от 04.2016г.
Решение от 115 до 135 от 05.2016г.
Решение от 136 до 178 от 06.2016г.
Решение от 179 до 185 от 07.2016г.
Решение от 186 до 220 от 7.2016г.
Решение от 221 до 222 от 08.2016г.
Решение от 223 до 234 от 08.2016г.
Решение от 223 до 272 от 09.2016г.
Решение от 273 до 298 от 10.2016г.
Решение от 299 до 326 от 11.2016г.
Решение от 327 до 367 от 12.2016г.
Назад