Решения на ОбС от 2017г.

Решение 1 до 29 от 01.2017г.
Решение 30 до 46 от 02.2017г.
Решение 47 до 78 от 03.2017г.
Решение 79 до 116 от 04.2017г.
Решение 117 от 05.2017г.
Решение 118 до 190 от 06.2017г.
Решение 191 до 251 от 07.2017г.
Решение 252 до 296 от 09.2017г.
Решение 322 до 348 от 11.2017г.
Решение 349 до 370 от 12.2017г.
Назад