Решения на ОбС от 2019г.

Решение 1 до 21 от 01.2019г.
Решение 22 до 55 от 02.2019г.
Решение 56 до 98 от 03.2019г.
Решение 99 до 122 от 04.2019г.
Решение 123 до 139 от 05.2019г.
Решение 140 до 162 от 05.2019г.
Решение 163 до 180 от 06.2019г.
Решение 181 до 209 от 06.2019г.
Решение 210 до 241 от 07.2019г.
Решение 242 до 255 от 08.2019г.
Решение 256 до 281 от 09.2019г.
Решение №1 ОбС
Решение 2 до 9 от 11.2019г.
Решение 10 до 23 от 12.2019г.
Решения 24 до 46 от 12.2019 г.
Назад