Решения на ОбС от 2020г.

Решение 1 до 28 от 01.2020г.
Решение 29 до 54 от 02.2020г.
Решение 55 до 62 от 03.2020г.
Решение 63 до 70 от 03.2020г.
Решение 71 до 80 от 04.2020г.
Решение 81 до 110 от 04.2020г.
Решение 111 до 132 от 05.2020г
Решение 133 до 153 от 05.2020г.
Решения от 154 до 197 07.2020
Решения от 198 до 229 09.2020
Решения от 230 до 238 10.2020
Решения от 240 до 257 10.2020
Решения 258 11.2020
решения от 259 до275 11.2020г.
решения от 276 12.2020г.
решения от 277 до 308 12.2020г.
Назад