Решения на ОбС от 2020г.

Решение 1 до 28 от 01.2020г.
Решение 29 до 54 от 02.2020г.
Решение 55 до 62 от 03.2020г.
Решение 63 до 70 от 03.2020г.
Решение 71 до 80 от 04.2020г.
Решение 81 до 110 от 04.2020г.
Решение 111 до 132 от 05.2020г
Решение 133 до 153 от 05.2020г.
Решения от 154 до 197 07.2020
Решения от 198 до 229 09.2020
Назад