Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Главен специалист „Ниско строителство и техническа инфраструктура“

11 Декември 2017 Прочетена 689

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Главен специалист „Ниско строителство и техническа инфраструктура“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.      Образование: средно-техническо

2.      Професионален опит: една година

3.      Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия

4.      Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност

5.      Допълнителни изисквания: познаване на действащото българско законодателство в

областта  на проектиране, строителство и  въвеждане  в експлоатация  на  строежите, компютърна грамотност - работа с  MS Office  и  специализиран технически  софтуер

 

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалбиСледи  за  поддържането  на  техническа  инфраструктура  на  община  Ботевград  и   контролира  състоянието й.  Организира   създаването  и  поддържането на  база  данни  за  техническа  инфраструктура.

 

Необходими документи:

1.       Заявление за работа – свободен текст

2.      Автобиография

3.      Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

4.      Копие от трудова книжка

5.      Документи за придобита квалификация  /ако има/

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  11.12.2017г. до 31.12.2017г.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

 


Назад

Последни обяви

Prev Next