Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Енергийно обновяване на сградата на НЧ "19-ти февруари 1906", с. Скравена, община Ботевград"

28 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за ИН за "Екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба в яз. Мали лаг"

07 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци."

07 Април 2023   Прочети ...


Инвестиционно предложение за изграждане на складово-логистична база и паркинг" на "ВИ-ПИ-ГРУП" ЕООД

20 Март 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Реформиране на Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ - „Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи д...

06 Март 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда  на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ "Н.Й. Вапцаров, гр. Ботевград"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“   

03 Февруари 2023   Прочети ...


Процедура за определяне на СОЗ около тръбен кладенец "ТК - Бовис-Трудовец"

24 Ноември 2022   Прочети ...