Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение на "ДЖАМБО СВ", с. Гурково

06 Декември 2023   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ НОВАЧЕНЕ - БОЖЕНИЦА

29 Ноември 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за спортна площадка - футболно игрище

03 Ноември 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на АПС ТРЕЙДИНГ ООД!

26 Октомври 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

17 Октомври 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Енергийно обновяване на сградата на НЧ "19-ти февруари 1906", с. Скравена, община Ботевград"

28 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за ИН за "Екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба в яз. Мали лаг"

07 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци."

07 Април 2023   Прочети ...


Инвестиционно предложение за изграждане на складово-логистична база и паркинг" на "ВИ-ПИ-ГРУП" ЕООД

20 Март 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Реформиране на Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ - „Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи д...

06 Март 2023   Прочети ...