Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

17 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти...

10 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

09 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторно превозно средство.

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторно превозно средство.          Община Ботевград на основание чл. 35, а...

01 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, въ...

27 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

27 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем  на земеделска земя                Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Зако...

20 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за ридобиване , управление и разпореждан...

18 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

07 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

07 Май 2021   Прочети ...