Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имот...

16 Април 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград на основание на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпоре...

02 Април 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти...

02 Април 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

23 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

23 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А....

18 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

18 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

24 Февруари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – публична общинска собственост 

  Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и ра...

19 Февруари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

19 Февруари 2021   Прочети ...