Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”

11 Декември 2017 Прочетена 878

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”

                             

 

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум две години.

3. Да притежават следните компетентности: компютърни умения , комуникативна компетентност с приемните лица, работа в екип.

4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:

- владеене на чужд език – английски език.

 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

-   висше образование с насоченост – „Връзки с обществеността“ и „Медии и журналистика“;

 -  да познава нормативната уредба в  областта за която отговаря.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  11.12.2017г. до 31.12.2017г.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next