Обява В изпълнение на разпоредбите на Чл.140 от Закона за публичните финанси

14 Септември 2018 Прочетена 574

В изпълнение на разпоредбите  на  чл.140 Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 21.09.2018 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 16.00 ЧАСА в зала 15  находяща се на  първи етаж в  сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане  на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2017 година

/ Материалите за публичното обсъждане са на разположение за запознаване на официалната страница на община Ботевград/

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БОТЕВГРАД:/п/ ЛЮБОМИР ЛИЛОВ

Списък от файлове
Отчет за касово изпълнение на бюджета
Годишен отчет за състоянието на общинския дълг
Отчет на капиталовите разходи
Отчет по оперативни програми и проекти

Назад

Последни обяви

Prev Next