00257-2018-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и ремонт на ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград“

24 Април 2018
Документация
Документация
24 Април 2018
Обявление
Обявление
24 Април 2018
Решение
Решение
24 Април 2018
Технически проекти
Технически проект
24 Април 2018
Договори
Проекто договор
24 Април 2018
Файлове за преглед
Образци
24 Април 2018
Съобщение за отваряне на цени
25 Май 2018
Назад