Профил на купувача - Пазарни проучвания

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на проект „Изпълнение на СМР на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км.195+190 на път I-1 Ботевград - Витиня до км 196+577 /Чешма/ - Етап I“

Във връзка с намерение на община Ботевград да кандидатства в качеството си на проектен партньор с предложение за изпълнение на инвестиции по процед...

28 Август 2023г.   Виж ...