Профил на купувача - Предварителни обявления

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” в дванадесет обособени позиции"

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във  връзка с реализацията на Националната програма за енергийна  ефективност на мно...

14 Април 2016г.   Виж ...