Профил на купувача - Публични поканиПублична покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на общински пътища и улици в община Ботевград”.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД" с ID 9052622

13 Април 2016   Виж ...
Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци

Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрой...

08 Февруари 2016   Виж ...


Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3...

07 Януари 2016   Виж ...


Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура

Публична покана с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура на ...

07 Януари 2016   Виж ...


Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици"

Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици" и изкърпване в посока с.В...

11 Декември 2015   Виж ...


Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за „Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград”

16 Септември 2015   Виж ...


Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за нуждите на гр. Ботевград и населените места в общината

Публична покана с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за нуждите на гр. Ботевград и населените места в общината”

05 Август 2015   Виж ...


Избор на изпълнител за ремонт на обекти общинска собственост на територията на община Ботевград

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на обекти общинска собственост на територията на община Ботевград” в две обособени позици...

05 Юни 2015   Виж ...