С-1/10.04.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община Ботевград в пет обособени позиции

10 Април 2018

„Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община Ботевград в пет обособени позиции:
Обособена позиция №1: " Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма на Читалище „19-ти февруари“, с. Скравена “

Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма на Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец  “

Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград ”

Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. Врачеш ”

Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. Литаково ”

Документация
Документация
10 Април 2018
Методика за оценка
10 Април 2018
Обява
Обява
10 Април 2018
Съобщение за удължен срок
25 Април 2018
Договори
Проект на договор
10 Април 2018
Договор обособена позиция 2
31 Юли 2018
Договор обособена позиция 3
31 Юли 2018
Договор обособена позиция 4
31 Юли 2018
Договор обособена позиция 5
31 Юли 2018
Договор - Обособена позиция 1
20 Август 2018
Протоколи
Протокол №2
27 Юни 2018
Протокол №1
13 Юли 2018
Протокол №3
13 Юли 2018
Файлове за преглед
Техническа спецификация
10 Април 2018
КСС
10 Април 2018
Образци
10 Април 2018
Назад