С-18/01.12.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“

01 Декември 2017
Документация
Документация
01 Декември 2017
Обява
Обява
01 Декември 2017
Съобщение за удължен срок
08 Декември 2017
Договори
Проект на договор
01 Декември 2017
Договор
20 Декември 2017
Протоколи
Протокол 1
14 Декември 2017
Протокол 2
14 Декември 2017
Файлове за преглед
Приложение 1
01 Декември 2017
Приложение 2
01 Декември 2017
Приложение 3
01 Декември 2017
Образци
01 Декември 2017
Назад