С-8/13.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“

13 Август 2018
Документация
Документация
13 Август 2018
Обява
Обява
13 Август 2018
Технически проекти
Технически проект
13 Август 2018
Договори
Проект на договор
13 Август 2018
Протоколи
Протокол 1
10 Септември 2018
Протокол 2
10 Септември 2018
Файлове за преглед
Образци
13 Август 2018
КСС
13 Август 2018
Методика за оценка
13 Август 2018
Съобщение за удължен срок
28 Август 2018
Назад