Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година

11 Януари 2021 Прочетена 317

 

ПОКАНА

 На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 Кметът на Община Ботевград организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 19.01.2021 година /вторник/ от 17.00 часа в зала Ботевград , находяща се на пл. Освобождение № 13 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се излъчва за първи път и на живо в интернет, като може да го наблюдавате на следния линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKk09NQPxyM&feature=youtu.be

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

 

Списък от файлове
Проект на бюджет 2021г. - Приходи
План за финансиране на капиталови разходи 2021г.
Текущи ремонти 2021г.
Обезщетения и помощи за помагане на организации и граждани 2021г.
Проект на бюджет 2021г. - Разходи
Събитиен календар 2021г.

Назад

Последни обяви

Prev Next