Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София

25 Март 2022 Прочетена 437

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) се публикува Решение № СО-31-ЕО/2022 г. от 24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София. 

Списък от файлове
Решение № СО-31-ЕО/2022 г.

Назад

Последни обяви

Prev Next