Новини

Единен график на дейности, съгласно системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища

ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.   01.06.2020г. до 15.06.2020г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в...

27 Април 2020   Прочети ...


Община Ботевград получава финансиране по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

  Кметът Иван Гавалюгов подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представляван от г-жа Зорница Русинова –зам.-министър и ръководител на УО, чрез който Община Ботевград получава финансиране по Ком...

24 Април 2020   Прочети ...


Заявления за намаляване или освобождаване от наем за общински имоти

Във връзка с въведеното извънредно положение и Решение 72/13.04.2020г. на Общински съвет Ботевград всички заинтересовани физически и юридически лица, ползващи под наем общински имоти, могат да заяват желанието си за намаляване с 50% или освобождав...

24 Април 2020   Прочети ...


10 000 лева ще получи общината от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”

         Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” одобри проект на Община Ботевград за подпомагане с хранителни продукти на лица, пряко засегнати от последиците от коронавируса. Проектното-предложение е на стойност 10 000 лева и от него ще могат...

24 Април 2020   Прочети ...


Кметът Иван Гавалюгов с обръщение към жителите на община Ботевград по повод Великденските празници

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       В навечерието на най-светлия празник в православния календар – Възкресение Христово, отправям към всички Вас най-искрени благопожелания!   Намираме се в ситуация, поставяща на изпитание вярата и търпението ни! Нека з...

16 Април 2020   Прочети ...


Предстои ремонт на ул. Свобода

Във връзка с извършване на ремонтни дейности на улица Свобода след Великденските празници в периода 21.04/вторник/ - 24.04/петък/ ще бъде ограничено движението по улицата в участъка от Съдебната палата до ул. Боженишки урвич. Предвижда се асфалтир...

16 Април 2020   Прочети ...


На 22 юни отваря електронната система за прием на деца в детските ясли и детски градини

           С Решение №33 от 27.02.2020г. на Общински съвет - Ботевград е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград.           С п...

13 Април 2020   Прочети ...


От 1-ви юни ще се подават заявления за първи клас

     С Решение №7 от 30.01.2020г. на Общински съвет - Ботевград бе утвърдена Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година, която утвърждава единен график на дейност...

10 Април 2020   Прочети ...


ПАЦИЕНТСКИ МОНИТОРИ И ЕДНОКАНАЛНИ ПЕРФУЗОРИ ЩЕ ЗАКУПИ ЗА БОЛНИЦАТА ОБЩИНАТА

       Това е първото решение на комисията, която бе назначена от кмета Иван Гавалюгов да контролира и управлява средствата по откритата от общината дарителска сметка за подпомагане дейността на МБАЛ - Ботевград и социалните заведения на територ...

08 Април 2020   Прочети ...


Общинска администрация – Ботевград ще посредничи на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават документи към НАП

          Община Ботевград ще посредничи за осигуряването на възможност за лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, н...

07 Април 2020   Прочети ...