Новини

Временно се отлага четвъртото издание на НФФ „Златни нишки“

            Четвъртото издание на Национален фолклорен фестивал „Златни нишки“ – село Трудовец 2022, което трябваше да се проведе на 11.06.2022 година, се отлага по технически причини.             Фестивалът остава част от Събитийния календар на О...

08 Юни 2022   Прочети ...


РЗИ-Софийска област предлага на вниманието на родители, подрастващи и педагози, здравно-информационния материал на тема: „Основни правила за лична хигиена”

            Замърсяването на водите с фекални бактерии продължава да излага на риск човешкото здраве, особено когато такова замърсяване се среща в местата за къпане. Плуването в замърсени крайбрежни или езерни води може да доведе до заболявания.  ...

06 Юни 2022   Прочети ...


Информация за приема на деца в детските градини за новата учебна година

Заявленията за постъпване  на децата от община Ботевград в първа група (децата, родени 2019 г.) във всички детски градини за новата учебна 2022/2023 година, както и децата, кандидатстващи за новата яслена група, която се разкрива от 01.09. в ДГ „К...

01 Юни 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-о...

31 Май 2022   Прочети ...


Програма Ботеви дни

         Община Ботевград организира възпоменателни чествания по повод 2-ри юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, които ще се проведат в дните: 30 май, 1 и 2 юни.          На 30 май от 18:00 ч. в големия салон ...

27 Май 2022   Прочети ...


Разпределение на средствата за спорт в община Ботевград

Временната комисия, ангажирана с разпределението на финансовите средства, предвидени за спортни дейности в бюджет 2022 година на община Ботевград, избрана с Решение №106/28.04.2022 година на ОбС – Ботевград, представя следната информация:   ·     ...

27 Май 2022   Прочети ...


Детски празник в Ботевград

По повод 1-ви юни – Международен ден на детето, Община Ботевград и нейните партньори организират богата програма на 31.05 и 01.06.             Община Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие канят всички деца на 31 май от 17:30 часа на...

26 Май 2022   Прочети ...


Излъчване на живо на редовна сесия на Общински съвет Ботевград - 26.05.2022г.

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020г. на ОбС - Ботевград общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на Общинския съвет. Може да наблюдавате днешното заседание от 17:00ч. на следния линк:   https://www.youtube.com...

26 Май 2022   Прочети ...


Съобщение във връзка с организацията на работа на детските градини в град Ботевград през летния сезон

Във връзка с намаляването броя на децата през летния сезон и с оглед на ефективното изразходване на бюджетните средства, както и осигуряване на възможност за използване на полагащия се годишен отпуск на работещите в системата на предучилищното обр...

25 Май 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №61/31....

23 Май 2022   Прочети ...