ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

14 Юни 2021 Прочетена 173
ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На 24 юни 2021 г. (четвъртък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в гр. Ботевград  (пл. „Освобождение“ 13)Посетителите на приемната ще могат да получат информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 08 юни до 22 юли 2021 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 


Назад

Последни новини

Prev Next