ПРЕССЪОБЩЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

11 Февруари 2020 Прочетена 295

Община Ботевград организира откриваща пресконференция по проект „Подай ръка”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001-0045-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Дата на провеждане: 13.02.2020 г.                   

Начален час: 11:00 часа

Място на провеждане: зала „Стамен Панчев“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ет. 1

Цел на пресконференцията: осигуряване на максимално информационно покритие в Община Ботевград и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проектите.

Очаквани резултати от провеждане на пресконференцията:

  • Прозрачност при разходването на средствата от Европейски фонд за регионално развитие.

  • Максимална информираност на обществеността за финансирането от Европейски фонд за регионално развитие.

Очакваме Ви!

ОБЩИНА БОТЕВГРАД,

площад "Освобождение" №13

e-mail: obshtina@botevgrad.org

 

Списък от файлове
Откриваща пресконференция по проект "Подай ръка"

Назад

Последни новини

Prev Next