Удължава се срокът за подаване на заявления по втори етап от тристепенното финансово стимулиране на млади семейства

05 Ноември 2020 Прочетена 398
Удължава се срокът за подаване на заявления по втори етап от тристепенното финансово стимулиране на млади семейства

      Общинска администрация - Ботевград съобщава, че ще приема заявления от родители, кандидатстващи по втори етап от тристепенната система за финансово стимулиране на млади семейства, приета с Решение № 347/22.12.2016г. на ОбС – Ботевград, до края на календарната 2020г. Срокът за подаване на заявленията изтече на 31 октомври, но по изключение ще бъде удължен във връзка с извънредната епидемична ситуация, в която не всички родители, имащи право на помощта, са успели да подадат документи.

     Напомняме, че според цитираното решение на ОбС – Ботевград за втори етап на подпомагане могат да кандидатстват само майките/осиновителките на деца, родени през 2017г. и записани в първа група на детска градина на територията на община Ботевград от началото на тази учебна година. Майките трябва да отговарят и на още едно важно условие: да са заявили и получили подпомагането и на първи етап от тристепенната система – при раждане на детето (условието не се прилага в случаите на осиновяване).

    Сред останалите критерии, които са валидни и за трите етапа на подпомагане, са: липсата на просрочени задължения към Община Ботевград и наличие на обработен постоянен и настоящ адрес на територията на общината за поне един от двамата родители на детето.

 

 


Назад

Последни новини

Prev Next