Важни заповеди на Министъра на здравеопазването

20 Март 2020 Прочетена 2689

 

Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 05 август 2020г. до 31 август 2020 г. и отменя Заповед РД-01-447/31.07.2020 г. - вижте в прикачения файл.

 

***

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде указания към своя Заповед № РД-01-277/26.05.2020г., относнo:

-  Организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование;

- Организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация;

- Функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

С издадените Указания можете да се запознаете от прикачените файлове.

***

Министърът на младежта и спорта на Република България Красен Кралев издаде Заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. относно изискванията за провеждане на спортни занимания и организацията за ползване на спортни обекти и съоръжения.

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

***

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед РД-01-272/20.05.2020 г. - вижте в прикачения файл.

***

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, отменяща Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. - вижте в прикачения файл.

***

Заповеди №РД-01-262/14.05.2020, №РД-01-263/14.05.2020; №РД-01-264/14.05.2020; №РД-01-265/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с актуалните протимоепидемични мерки, важащи от 14.05.2020 г. - вижте в прикачените файлове.

***

Заповед № РД-01-256/11.05.2020 на министъра на здравеопазването относно посещение на библиотеки, музеи и кино салони - вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването - вижте в прикачения файл.

Заповеди №РД-01-247/01.05.2020; №РД-01-248/01.05.2020 и №РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването - вижте в прикачените файлове.

***

Заповед №РД-01-218/15.04.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-199/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването - вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-197/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването относно задължително поставяне на защитна маска за лице на обществени места - вижте в прикачения файл.  

 ***

Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. на здравният министър се допълва т. I от Заповед № РД-01-143/20.03.2020г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед № РД 01-167/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020г., като се създават т. 8, 9 и 10. - вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването относно удължаване срока на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г. - вижте в прикачения файл.

 ***

Заповед №01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването относно функционирането на кооперативни и фермерски пазари – вижте в прикачения файл.

 

*** 

Заповед № 04-04-47/31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно препоръка за носене на лични предпазни средства на открити и закрити обществени места – вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, указваща задължително носене на защитни маски на открити и закрити публични места – вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, определяща лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – вижте в прикачения файл.

***

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително. С текста на Заповедта, може да се запознаете в прикачения файл.

 

*** 

Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се изменя и допълва Заповед №РД-01-130/ 17.03.2020 г., относно водачите, които товарят и разтоварват стоки и предвиждат отпътуване – вижте в прикачения файл.

***

Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемични мерки в страната  - вижте в прикачения файл.

***

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед №РД-01-124/13.03.2020г., с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7.Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8.Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. като се създава нова точка 1а, с която:
„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“
Отменя се т. 9, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията се провежда задължително в лечебно заведение и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината.
На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
·         асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
·         лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.
На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:
·         възрастни лица ≥ 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
·         лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
·         лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;
·         лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.
Вижте пълния текст на заповед №РД-01-129/16.03.2020г. на Министъра на здравеопазването.

 

Списък от файлове
Заповед №РД-01-105/02.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед №РД-01-124/13.03.2020г., с която се въвеждат противое
Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., допълнена на Министъра на здравеопазването може да видите тук.
Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. като се създава нова точка 1а
заповед №РД-01-129/16.03.2020г. на Министъра на здравеопазването
Заповед №РД-01-130/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за лицата, които подлежат на задължителна 14 дневна карантина
Заповед №РД-01-138/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, относно временна забрана за влизане на територията на Република България
Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г.
Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. - забрана - паркове
Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед - Удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12-ти април
Заповед РД-01-159/27.03.2020 г.
Заповед РД-01-158/26.03.2020 г.
Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, указваща задължително носене на защитни маски на открити и закрити публични места
Заповед № 04-04-47/31.03.2020 г. относно препоръка за носене на лични предпазни средства на открити и закрити обществени места
Заповед №01-179/06.04.2020 г.
Заповед РД-01-195/10/04.2020 г.
Заповед №РД-01-196/10/04/2020 г.
Заповед №РД-01-197/10.04.2020 г. - задължително поставяне на защитна маска за лице на обществени места
Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването - дейност на пазари и цветни борси
Заповед №РД-01-218/15.04.2020 г.
Заповед №РД-01-247/01.05.2020 г.
Заповед №РД-01-248/01.05.2020 г.
Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г.
Заповед №РД-01-250/05.05.2020 г.
Заповед № РД-01-256/11.05.2020 - посещение на библиотеки, театри, кина
Заповед №РД-01-262/14.05.2020
Заповеди №РД-01-263/14.05.2020
Заповеди №РД-01-264/14.05.2020
Заповеди №РД-01-265/14.05.2020
Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г.
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете/Заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, с която се актуализират указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения при провеждането на спортни занимания
Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Назад

Последни новини

Prev Next