Временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област

22 Юли 2022 Прочетена 1634
Временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област

Със Заповед РД – 01 – 329 от 19.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Софийска област се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022, както следва:

1. Задължително носене на защитна маска за лице, покриваща носа и устата в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, филиалите на ЦСМП Софийска област, Регионална здравна инспекция – Софийска област, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии.

2. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора.

3. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

4. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

5. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция на ръце и повърхности;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

6. При възможност и по преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Софийска област.

Софициалната заповед можете да се запознаете от прикачения файл.

Списък от файлове
Заповед

Назад

Последни новини

Prev Next