Завършиха дейностите по обхващане в образователната система на 5-7 годишни деца за учебната 2020/2021 година

24 Ноември 2020 Прочетена 258

     Общинските екипи, сформирани в изпълнение на  Постановление №100/08.06.2018г. на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, завършиха дейностите по обхващане в образователната система на 5-7 годишни деца за учебната 2020/2021 година.

     Основната цел в работата на тези екипи е да се издирват децата със статус „никога незаписани“ в образователните институции. Бяха обходени общо 46  адреса на деца от посочената категория и се установи, че повечето от тях са заминали или живеят в чужбина – 16 деца, не живеят на адреса - 14 деца.  След предприетите  действия бяха записани 15 деца в задължителна предучилищна група и 2 ученици  в образователните институции на територията на община Ботевград.

     Обходите бяха извършени при спазване на противоепидемичните мерки в условията на пандемията от COVID-19.


Назад

Последни новини

Prev Next