00257-2016-0006 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа

13 Юли 2016
00257-2016-0006 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа включваща: ул. „№2” - от О.Т. 26 до О.Т. 509 /814м/, ул. „№4” - от О.Т. 422 до О.Т. 230 /751м/, ул. „№5” - от О.Т. 440 до О.Т. 447 /228/, ул. „№8” - от О.Т. 427 до О.Т. 472 /380м./, ул. „№7” - от О.Т. 428 до О.Т. 459 / 641м./, ул. „№3” - от О.Т. 439 до О.Т. 234 /637м./, ул. „№13” - от О.Т. 509 до О.Т. 262 /535м./, ул. „№15” - от О.Т. 488 до О.Т. 495 /291м./, ул. „№9” - от О.Т. 435 до О.Т. 484 /157м./, ул. „№11” - от О.Т. 481 до О.Т. 461 /184м./, ул. „№18” - от О.Т. 500 до О.Т. 1822 /203м./, ул. „№16” - от О.Т. 509 до О.Т. 1808 /338м./, ул. „№42” - от О.Т. 616/617 до О.Т. 601 /568м./, ул. „№31” - от О.Т. 534 до О.Т. 572 /517м./, ул. „№32” - от О.Т. 570 до О.Т. 569 /120м./, ул. „№40” - от О.Т. 601 до О.Т. 600 /39м./, ул. „№33” - от О.Т. 564 до О.Т. 566 /128м./, ул. „№1” - от О.Т. 119 до О.Т. 133 /263м./, участък „от О.Т. 119 до О.Т. 517” /198м./, участък „от О.Т. 812а  до О.Т. 807а” /106м./, участък „от О.Т. 712  до О.Т. 711” /180м./ на територията на град Ботевград”   във връзка с подготовката на община Ботевград за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Документация
Документация
13 Юли 2016
Обявление
Обявление
13 Юли 2016
Решение
Решение
13 Юли 2016
Решение за прекратяване на процедурата
16 Септември 2016
Протоколи
Протокол № 1
24 Август 2016
Протокол 2 Проектиране
10 Септември 2016
Протокол 3 Проектиране
10 Септември 2016
Файлове за преглед
Образци
13 Юли 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
07 Септември 2016
Доклад
10 Септември 2016
Назад