00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

05 Декември 2016

00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“

Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции, заснемате и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

 

Документация
Документация
05 Декември 2016
Обявление
Обявление
05 Декември 2016
Решение
Решение
05 Декември 2016
Решение за прекратяване
16 Декември 2016
Файлове за преглед
Образци
05 Декември 2016
Назад