00257-2017-0001 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

06 Януари 2017г.

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции:


Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“


Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции, заснемате и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Документация
Документация
06 Януари 2017г.
Обявление
Обявление
06 Януари 2017г.
Oбявление възложена поръчка
11 Юли 2017г.
Обявление възл поръчка Об.п-я 2
10 Ноември 2017г.
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 2
28 Ноември 2019г.
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
28 Ноември 2019г.
Решение
Решение
06 Януари 2017г.
Решение за промяна
09 Януари 2017г.
Решение за промяна
02 Февруари 2017г.
Решение избор на изпълнител
19 Май 2017г.
Договори
Проекто договор
06 Януари 2017г.
Договор Об. позиция 1
11 Юли 2017г.
Договор Об.п-я 2
10 Ноември 2017г.
Протоколи
Протокол № 2
07 Април 2017г.
Протокол 4
19 Май 2017г.
Протокол 3
19 Май 2017г.
Протокол № 1
19 Май 2017г.
Файлове за преглед
Образци
06 Януари 2017г.
Разяснение
27 Януари 2017г.
Съобщение цени
05 Май 2017г.
Назад