00257-2017-0001 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

06 Януари 2017

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции:


Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“


Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции, заснемате и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по осем проекта, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Документация
Документация
06 Януари 2017
Обявление
Обявление
06 Януари 2017
Oбявление възложена поръчка
11 Юли 2017
Обявление възл поръчка Об.п-я 2
10 Ноември 2017
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 2
28 Ноември 2019
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
28 Ноември 2019
Решение
Решение
06 Януари 2017
Решение за промяна
09 Януари 2017
Решение за промяна
02 Февруари 2017
Решение избор на изпълнител
19 Май 2017
Договори
Проекто договор
06 Януари 2017
Договор Об. позиция 1
11 Юли 2017
Договор Об.п-я 2
10 Ноември 2017
Протоколи
Протокол № 2
07 Април 2017
Протокол 4
19 Май 2017
Протокол 3
19 Май 2017
Протокол № 1
19 Май 2017
Файлове за преглед
Образци
06 Януари 2017
Разяснение
27 Януари 2017
Съобщение цени
05 Май 2017
Назад