00257-2017-0003 публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Ботевград, област Софийска“

17 Януари 2017
Документация
Документация
18 Януари 2017
Обявление
Обявление
18 Януари 2017
Обявление за възложена поръчка
16 Август 2018
Решение
Решение
18 Януари 2017
Решение за изменение
20 Януари 2017
Решение удължаване срок
23 Май 2017
Решение за избор на изпълнител
11 Юни 2018
Договори
Проект на договор
18 Януари 2017
Договор
16 Август 2018
Протоколи
Протокол №2
15 Ноември 2017
Протокол №4
11 Юни 2018
Протокол №1
11 Юни 2018
Протокол №3
11 Юни 2018
Протокол №5
11 Юни 2018
Протокол №6
11 Юни 2018
Протокол по 181
11 Юни 2018
Файлове за преглед
Образци
18 Януари 2017
Становище на Министерство на културата
18 Януари 2017
Становище на РИОСВ-София
18 Януари 2017
Съобщение
02 Февруари 2017
Разяснение 1
23 Май 2017
Разяснение 1
01 Септември 2017
Разяснение №2
07 Септември 2017
Разяснение №3
08 Септември 2017
Разяснение 4
12 Септември 2017
Съобщение за отваряне на цени
20 Март 2018
Назад