00257-2017-0003 публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Ботевград, област Софийска“

17 Януари 2017г.
Документация
Документация
18 Януари 2017г.
Обявление
Обявление
18 Януари 2017г.
Обявление за възложена поръчка
16 Август 2018г.
Решение
Решение
18 Януари 2017г.
Решение за изменение
20 Януари 2017г.
Решение удължаване срок
23 Май 2017г.
Решение за избор на изпълнител
11 Юни 2018г.
Договори
Проект на договор
18 Януари 2017г.
Договор
16 Август 2018г.
Протоколи
Протокол №2
15 Ноември 2017г.
Протокол №4
11 Юни 2018г.
Протокол №1
11 Юни 2018г.
Протокол №3
11 Юни 2018г.
Протокол №5
11 Юни 2018г.
Протокол №6
11 Юни 2018г.
Протокол по 181
11 Юни 2018г.
Файлове за преглед
Образци
18 Януари 2017г.
Становище на Министерство на културата
18 Януари 2017г.
Становище на РИОСВ-София
18 Януари 2017г.
Съобщение
02 Февруари 2017г.
Разяснение 1
23 Май 2017г.
Разяснение 1
01 Септември 2017г.
Разяснение №2
07 Септември 2017г.
Разяснение №3
08 Септември 2017г.
Разяснение 4
12 Септември 2017г.
Съобщение за отваряне на цени
20 Март 2018г.
Назад