00257-2017-0016 – Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“

12 Юли 2017г.
Документация
Документация
12 Юли 2017г.
Обявление
Обявление
12 Юли 2017г.
Обявление за възложена поръчка
15 Декември 2017г.
Обявление за приключване на договор
09 Февруари 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП 1
01 Март 2018г.
Решение
Решение
12 Юли 2017г.
Решение за избор на изпълнител
13 Октомври 2017г.
Договори
Договор - Проект
12 Юли 2017г.
Договор за Обособена позиция №1
15 Декември 2017г.
Договор за Обособена позиция №2
15 Декември 2017г.
Протоколи
Протокол № 2
20 Септември 2017г.
Протокол 4
13 Октомври 2017г.
Протокол 1
13 Октомври 2017г.
Протокол 3
13 Октомври 2017г.
Протокол 5
13 Октомври 2017г.
Протокол по чл. 181
13 Октомври 2017г.
Файлове за преглед
Образци
12 Юли 2017г.
Разяснение 1
14 Юли 2017г.
Съобщение цени ОП-28
04 Октомври 2017г.
Назад