00257-2017-0016 – Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“

12 Юли 2017
Документация
Документация
12 Юли 2017
Обявление
Обявление
12 Юли 2017
Обявление за възложена поръчка
15 Декември 2017
Обявление за приключване на договор
09 Февруари 2018
Обявление за приключване на договор ОП 1
01 Март 2018
Решение
Решение
12 Юли 2017
Решение за избор на изпълнител
13 Октомври 2017
Договори
Договор - Проект
12 Юли 2017
Договор за Обособена позиция №1
15 Декември 2017
Договор за Обособена позиция №2
15 Декември 2017
Протоколи
Протокол № 2
20 Септември 2017
Протокол 4
13 Октомври 2017
Протокол 1
13 Октомври 2017
Протокол 3
13 Октомври 2017
Протокол 5
13 Октомври 2017
Протокол по чл. 181
13 Октомври 2017
Файлове за преглед
Образци
12 Юли 2017
Разяснение 1
14 Юли 2017
Съобщение цени ОП-28
04 Октомври 2017
Назад