00257-2019-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП „БКС”

28 Ноември 2019г.
Обявление
Обявление за възложена поръчка
14 Януари 2020г.
Решение
Решение за откриване на процедура
28 Ноември 2019г.
Договори
Договор
03 Януари 2020г.
Назад