00257-2019-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП „БКС”

28 Ноември 2019
Обявление
Обявление за възложена поръчка
14 Януари 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
28 Ноември 2019
Договори
Договор
03 Януари 2020
Назад